Enklere diabeteshåndtering.

Lyset gir deg trygghet.

Blodsukkermåling i et enda bedre lys. CONTOUR®NEXT ONE målerens betydelig gode nøyaktighet og dens unike smartLIGHT egenskap, gir deg umiddelbar tilbakemelding på ditt blodsukkerresultat* med gult, grønt eller rødt lys. Kombiner smartLIGHT med Mine Mønstre i CONTOURDIABETES-appen for å oppdage mer.


Få appen

Den nye æraen med smart diabetesbehandling

Ved å integrere målinger for blodsukker med en smarttelefon-app, kan du forenkle behandlingen av din diabetes. Blodsukkerresultatene kommer automatisk inn i appen på telefonen. Over tid vil resultatene dine gi meningsfull innsikt om hvordan aktivitetene dine påvirker blodsukkernivået, noe som kan gi deg en bedre forståelse av din diabetes. Du trenger bare denne plattformen, som du bruker til så mye annet i livet - smarttelefonen din!

Den oppsiktsvekkende nøyaktige CONTOUR® NEXT ONE-smartmåleren og CONTOUR™ DIABETES-appen, som er enkle å bruke, kobler seg sømløst sammen for å registrere alle blodsukkermålinger, og hjelper deg med å håndtere din diabetes på en smartere måte.

Dette smarte systemet gjør det mulig for deg å gripe inn på det nivået som er riktig for deg for å håndtere din diabetes.

Oppdag de mange funksjonene til CONTOUR® NEXT ONE-måleren og CONTOUR™ DIABETES-appen >

Gjør det enklere å håndtere diabetes

Å ha full kontroll over din diabetes, dag ut og dag inn, kan være en konstant utfordring. Finn ut hvordan CONTOUR® NEXT ONE-måleren og CONTOUR™ DIABETES-appen kan gjøre håndteringen av diabetes enklere.

Er dette noen av de utfordringene du står overfor?

Å holde deg organisert

Sette opp påminnelser for å teste og loggføre medisiner i dagboken

Å få nøyaktige blodsukkerresultater

Enkelt å bruke: CONTOUR® NEXT ONE-måleren gir deg oppsiktsvekkende nøyaktige blodsukkerresultater. ISO 15197:2015 krever at 95 % av resultatene skal ligge innenfor ±0,83 mmol/L ved glukosekonsentrasjoner <5,55 mmol/L og ±15 % for glukosekonsentrasjoner ≥5,55 mmol/L.*

CONTOUR® NEXT ONE måleren har påvist en nøyaktighet på ±0,47 mmol/L eller ±8,4 % i det totale måleområdet**

*ISO 15197:2015 er en nøyaktighetsstandard som godtar en feilmargin på ±0,83 mmol/L for glukosekonsentrasjoner <5,55 mmol/L eller ±15 % for glukosekonsentrasjoner ≥5,55 mmol/L.

Å sløse med strimler

Muligheten for etterfylling av blod gjør at du kan påføre blod på nytt til strimmelen hvis den første prøven ikke er tilstrekkelig. Gjør at du slipper å stikke deg på nytt, og hindrer sløsing av strimler

Å vite om du er på målområdet

smartLIGHT™ -funksjonen gir deg en øyeblikkelig indikator over blodsukkerresultatet slik at du vet om du er innenfor, over eller under målområdet ditt
Gult = over målområdet
Grønt = innenfor målområdet
Rødt = under målområdet

Å forstå blodsukkermønstre og trender

Alle blodsukkermålingene dine blir registrert for å skape personlig tilrettelagte mønstre og trender, dette gjør at du kan se hvordan dine daglige aktiviteter påvirker resultatene

Å forstå virkningen av mat og aktivitet har på blodsukkernivåer

Registrere hendelser som mat, aktiviteter og medisinering, samt legge til bilder, notater eller talekommandoer, som hjelper deg å se resultatene dine i sammenheng

Å bli varslet om kritisk høye og kritisk lave blodsukkernivåer

Varsler for kritisk høyt og lavt nivå blir automatisk vist på smarttelefonen din når blodsukkerresultatene er vesentlig over eller under et trygt nivå. Dette er separate tilleggsvarsler for målverdiene dine

Å ha mer informative samtaler med helsepersonell

Du kan opprette rapporter som kan sendes på forhånd eller tas med til ditt helsepersonell

Å holde deg informert

Sømløse tilkoblingsmuligheter for å sikre at blodsukkeravlesninger blir registrert uansett hvor du er

Er ikke tiden inne for deg å ta del i den nye æraen av smart diabetesbehandling?

CONTOUR® NEXT ONE-måleren og CONTOUR™ DIABETES-appen sørger for en enkel måte å håndtere din diabetes.

Få måleren

Snakk med helsepersonell om den nye CONTOUR® NEXT ONE-måleren.

Få appen

Download on the App Store Download on the Play Store

Liste over hvilke mobile enheter som er kompatible med CONTOUR™ Diabetes appen»

Vil du vite mer?

Snakk med helsepersonell om den nye CONTOUR® NEXT ONE-måleren og CONTOUR™ DIABETES-appsystemet for å håndtere diabetes på en smartere måte.

*Snakk alltid med helsepersonell før du forandrer dine målområder. CONTOUR®NEXT ONE målerens forhåndsinnstilte målområder kan endres ved å bruke CONTOUR™DIABETES-appen.

**Kilde: Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system in development for use with CONTOUR® NEXT test strips. Poster presentert på 15th Annual Meeting of the Diabetes Technology Society (DTS); October 22–24, 2015; Bethesda, Maryland, USA.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logo, CONTOUR, Second-Chance,og smartLIGHT er varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.

Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.Bluetooth ordmerke, mens logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker her er i henhold til lisens.Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Dato for utarbeidelse: 11.10.2016