Få appen

Spørsmål og svar

 

Bruk av CONTOUR® NEXT ONE måleren

Det er to måter du kan sette opp CONTOUR® NEXT ONE måleren på: måleren selv, eller ved å bruke CONTOUR™ DIABETES appen.

For instruksjoner på førstegangsoppsettet på måleren, kan du se i brukerveiledningen som fulgte med måleren.

For å sette opp måleren fra appen, last ned CONTOUR™ DIABETES appen, åpne appen, trykk på ’Komme i gang’, og følg instruksjonene. Dette vil sette opp måleren og appen samtidig.

Du kan slå på måleren ved enten å:

 • trykke og holde nede den store, runde knappen på høyre enden av måleren

eller

 • Sette inn en CONTOUR® NEXT strimmel i måleren (dette vil automatisk slå måleren på)

CONTOUR® NEXT ONE måleren skal alltid brukes sammen med CONTOUR® NEXT strimler. Disse er spesielt utviklet for å brukes med måleren.

Du vil motta en boks med CONTOUR® NEXT strimler sammen med måleren, og du kan kjøpe påfølgende bokser fra apoteket når du trenger dem. Bruk aldri andre merker av teststrimler med CONTOUR® NEXT ONE måleren.

smartLIGHT-funksjonen på CONTOUR® NEXT ONE måleren gir deg umiddelbar tilbakemelding på dine blodsukkerresultater. Fargene identifiserer om resultatene er over, under eller innenfor målområdet, for å hjelpe deg å ta beslutninger. Denne funksjonen kan slås av hvis du ikke ønsker å bruke den.

Gul = over målområdet
Grønn = innenfor målområdet
Rød = under målområdet

Muligheten for etterfylling av blod (Second-Chance®) er en annen nyttig funksjon i CONTOUR® NEXT ONE måleren. Hvis den første bloddråpen er utilstrekkelig, lar Second-Chance® sampling deg etterfylle mer blod til samme strimmel, i stedet for å bruke en ny. Dette kan hjelpe deg og:

 • unngå å måtte stikke deg på nytt.
 • unngå bortkastede strimler (og lansetter)

CONTOUR® NEXT ONE måleren piper to ganger og viser et blinkende teststrimmelikon. Du har ca. 60 sekunder på å tilsette mer blod på teststrimmelen, slik at måleren kan fortsette å måle. Når du har tilsatt nok blod, vil måleren automatisk fortsette å utføre målingen.

Målerinnstillinger kan ikke endres fra måleren mens måleren er koblet til appen. For å endre innstillinger på måleren må du enten:

 • Bla til innstillingssymbolet på CONTOUR® NEXT ONE måleren og trykke OK. Dette vil automatisk frakoble måleren fra den mobile enheten

Eller

 • Slå av CONTOUR® NEXT ONE måleren og gå bort fra mobilenheten for å koble fra appen, deretter slå måleren på og gå til Innstillinger for å gjøre endringer

Disse symbolene er måltidsmarkeringer. Når måltidsmarkering er på vil måleren sammenligne blodsukkerresultater mot tilhørende målverdier, på den måten vil smartLIGHT™- funksjonen vise deg om blodsukkeret ditt er over, under eller innenfor målområdet. Du kan velge den aktuelle måltidsmarkeringen på måleren hver gang du utfører en blodsukkermåling. Det er tre varianter av eplesymboler:

Fastende Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkernivået etter ca. 8 timer uten å ha spist eller har drukket sukkerholdig væske.

Før-måltid Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkernivået innen 1 time før et måltid.

Etter-måltid Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkernivået innen 2 timer etter første munnfull av et måltid.

 

Innstillinger for CONTOUR DIABETES appen

Hvis det er første gang du bruker CONTOUR® NEXT ONE måleren og CONTOUR  DIABETES appen, anbefaler vi at du setter opp appen først. Måleren er rask og enkel å sette opp via app-oppsettet når du først er i gang.

Kompatibilitetsdokumentet er en referanseliste som viser enhetene som er verifisert for å brukes med CONTOUR DIABETES appen. Det finnes mange andre modeller som vil fungere, som ennå ikke er testet av Ascensia. Hvis enheten din ikke er i denne listen, kan du mest sannsynlig laste ned appen og koble måleren din til appen. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis enheten ikke er på listen, kan Ascensia ikke garantere at all funksjonalitet vil fungere, selv om paring er vellykket. Vennligst besøk oss igjen i fremtiden, siden vi kontinuerlig oppdatere listen over verifiserte enheter regelmessig.

CONTOUR DIABETES appen er kompatibel med Android-enheter som bruker Android Operating System versjon 5.0 (Lollipop) eller høyere, med ARM-basert prosessor og BLE Radio-funksjon. Den er kompatibel med Apple-enheter med Apple iOS 8 eller høyere, med BLE-radiofunksjon.

Hvis enheten din ikke oppfyller minimumskravene som er beskrevet ovenfor, må du oppdatere operativsystemet. Hvis enheten ikke kjører den støttede versjonen av operativsystemet, må du oppgradere enheten til en som gjør det for å kunne bruke CONTOUR DIABETES-appen.

Kompatibilitetsdokumentet

Først, sørg for at enheten enten bruker Apple iOS eller Android.

For å laste ned CONTOUR DIABETES appen på en Apple-enhet:

 1. Åpne App Store på enheten
 2. Søk etter ’Contour diabetes’
 3. Velg ’CONTOUR DIABETES’ appen fra søkeresultatet
 4. Trykk ’Hent’, deretter ’Installer’. Det kan hende at du blir bedt om å skrive inn iTunes-konto passordet. Trykk ’OK’ når du er ferdig. Nedlastingsprosessen vil da begynne
 5. Hvis du fortsatt er i App Store mens appen lastes ned vil ’Installer’ knappen bli endret til 'Åpne'. Du kan enten trykke på det for å åpne appen eller velg app-ikonet fra startskjermen.

For å laste ned CONTOUR DIABETES appen på en Android-enhet:

 1. Åpne Google Play-butikken på enheten din
 2. Søk etter ’Contour diabetes’
 3. Velg CONTOUR DIABETES appen fra søkeresultatet
 4. Trykk ’Installer’. Nedlastingsprosessen vil da begynne

Når du har lastet ned CONTOUR DIABETES appen kan du lagre den et sted på mobilenheten, som startskjermen eller på docken.

Førstegangsoppsettet av CONTOUR DIABETES appen er enkel.

 1. Åpne appen ved å trykke på CONTOUR -ikonet på mobilenheten
 2. Velg land fra listen
 3. Velg språket du ønsker appen skal bruke
 4. Trykk på Bekreft for å fortsette
 5. Du må lese og godta vilkårene. Trykk ’Godta’ for å fortsette
 6. Du vil nå se CONTOUR™ -appens velkomstskjerm med tre alternativer: ’Kom i gang’, ’Ta en omvisning «Logg inn»
 7. Velg ’Kom i gang’ og følg instruksjonene på skjermen for å sette opp CONTOUR DIABETES appen

Når du begynner å bruke CONTOUR® NEXT ONE måleren med CONTOUR™ DIABETES appen må du pare de to enhetene. Appen og måleren vil da sømløst kobles sammen og synkroniseres ved hjelp av Bluetooth®-teknologi. Bluetooth®-innstillingen på den mobile enheten og måleren må være slått på for sammenkobling og for hver gang du måler blodsukkeret, slik at appen kan synkronisere målingene.

Du kan slå målerinnstillingen av eller på fra måleren ved å gjøre følgende:

 1. Slå av måleren og bevege deg bort fra den mobile enheten
 2. Slå på måleren
 3. Bla til Innstillinger
 4. Trykk ’OK’ på hver skjerm til du finner innstillingen som skal endres
 5. Bruk opp og ned pilene på den ytre ringen for å endre innstillingen. Trykk ’OK’

Paring og oppheve paring med en måler og CONTOUR DIABETES appen

Slik parer du en måler til CONTOUR  DIABETES appen:

 1. Kontroller at Bluetooth®på den mobile enheten er slått på
 2. Gå til: Hovedmeny > Innstillinger > Mine målere
 3. Trykk ’+’ Par en måler og følg instruksjonene
 4. Når måleren er paret, vil smartLIGHT på måleren blinke blått i noen sekunder
 5. Etter at en CONTOUR®-måler er paret, vil skjermen for målerinnstillinger vises
 6. Slå av innstillingene om nødvendig, og trykk deretter på Fortsett for å lagre målerinnstillinger

 

Ja, du kan pare flere CONTOUR® NEXT ONE målere med CONTOUR DIABETES appen. Appen vil flette sammen resultatene fra de ulike målerne. For å gjøre dette i appen, gå til: Hovedmeny > Innstillinger > Mine Målere

 1. Trykk ’+’ og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en måler
 2. Når du har paret en måler, vil skjermen for målerinnstillinger vises. Endre de innstillingene du trenger her
 3. Klikk ’Fortsett’ for å lagre målerinnstillingene

Merk at bare én måler kan kobles til appen til enhver tid.

Trykk ’+’ og følg instruksjonene.

Etter at en måler er paret, vil skjermen for målerinnstillinger vises. Endre innstillinger etter behov, og trykk deretter på ’Fortsett for å lagre målerinnstillinger’.

I appen går du til: Hovedmeny > Innstillinger > Mine Målere. Trykk på måleren du vil gi nytt navn, og skriv inn det nye navnet.

Oppheve en paring eller slette måleren fra kontoen hindrer måleren fra å koble seg til appen og sende data fram og tilbake. Eksisterende målerdata forblir i appen. En måler som ikke er paret, kan kobles til appen igjen på et annet tidspunkt.

Hvis du trenger å oppheve paring av måler fra CONTOUR  DIABETES appen går du til:

Hovedmeny > Innstillinger > Mine Målere

 1. Trykk på måleren du ønsker å oppheve paring med
 2. På skjermbildet målerinnstillinger, trykk ’Opphev paring av denne måleren’ og ’Bekreft’ når du blir bedt om det

Eller

Gå til: Hovedmeny > Innstillinger > Mine Målere

 1. Sveip til venstre på måleren du ønsker å oppheve paringen med
 2. Trykk på den røde ’Slett’-knappen og ’Bekreft’ når du blir bedt om det

Vanlig bruk av appen

Måleren må være slått på og koblet til appen hvis du ønsker å endre målerinnstillinger fra appen. Kun navnet på måleren og Oppheve paring funksjonen kan endres fra appen når måleren ikke er tilkoblet.

Trykk ’Meny’, ’Ferdig’, eller ’X’ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

I de fleste tilfeller, ja. Appen lagrer automatisk de fleste elementer, og krever ikke alltid at du trykker på ’Lagre’.

Ja. CONTOUR® NEXT ONE måleren vil synkroniseres med CONTOUR DIABETES appen hver gang måleren og mobilenheten er innenfor rekkevidde, når du har Bluetooth innstillinger slått på. Hvis du trenger å ta en blodsukkermåling uten mobilenheten i nærheten, ikke vær bekymret; måleren har nok minne til å lagre opp til 800 blodsukkerverdier. Den vil lagre resultatene til neste gang det kan synkronisere med appen.

Funksjoner i appen: Se på og forstå blodsukkerresultater

Målefargene i CONTOUR DIABETES appen stemmer med fargene på smartLIGTH -funksjonen på CONTOUR® NEXT ONE måleren og forteller deg hvordan måleresultatet er i forhold til dine målområder.

Gul= over målområdet
Grønn = innenfor målområdet
Rød = under målområdet

Blodsukkerresultater som er synkronisert fra måleren kan ikke slettes i appen, kun manuelt angitte blodsukkerresultater kan slettes.

Trykk på det lille diagrammet for å se den utvidede grafen, eller mens du er inne på Mine målinger i appen, vend den mobile enheten sidelengs til liggende stilling.

På grafen er sirkelsymboler blodsukkerresultater som automatisk er hentet fra måleren via Bluetooth®. Diamantsymbolene er resultater som har blitt lagt til manuelt. Hvis du vil se detaljert informasjon for et gitt tidspunkt, trykker du på symbolet på grafen.

Gjennomsnittsmodusen lar deg se gjennomsnittet for resultatene over en tidsperiode; Standardmodus viser dine individuelle blodsukkerverdier for en enkel dag.
For mer informasjon:

 1. Gå til: Hovedmeny > Mine Målinger
 2. Vend mobilenheten sidelengs eller klikk på grafen øverst på Mine Målinger
 3. Trykk ’i’ på toppen av Utvidet Graf

For å endre tidsperioden som vises på Utvidet Graf:

 1. Trykk på den hvite knappen på toppen av skjermen
 2. Velg en 3-dagers, 7-dagers, 14-dagers eller 30-dagers periode fra dagslisten

Funksjoner i appen: Legge informasjon til et resultat

 1. Finn blodsukkerresultatet i Mine målinger og trykk på det
 2. Når skjermbildet Rediger åpnes velger du det runde ikonet for å legge til et bilde, aktivitet, måltid, medisiner, eller skrive eller ta opp notater
 3. Trykk ’Ferdig’ når du er ferdig
 1. Finn blodsukkerresultatet i Mine Målinger
 2. Trykk på området rundt tidspunktet for måling for å åpne detaljene; trykk igjen på området rundt tidspunktet for å lukke detaljene

Funksjoner i appen: Legge til målinger manuelt

For å legge til et blodsukkerresultat manuelt i appen, gå til:

Hovedmeny > Mine Målinger

 1. Trykk ’+’ i øvre høyre hjørne av skjermen. Systemet bruker gjeldende dato og klokkeslett i den mobile enheten for den nye målingen
 2. Hvis du vil endre dato eller klokkeslett, trykk på matchende knapp og bla til ønsket dato eller klokkeslett. Trykk på Ferdig for å lagre valget
 3. For å legge inn en blodsukkerverdi, trykker du på det tomme feltet for blodsukkerresultat, skriver inn verdien og trykker deretter på ’Ferdig’. Skjermen for Måltidsmarkering er nå tilgjengelig.
 4. Appen forhåndsvelger en måltidsmarkering og måltidstype basert på tidspunktet for målingen. Trykk ’Lagre’ for å bekrefte eller velge en annen markering og /eller måltidstype. Merk: Du kan trykke på markeringen på nytt for å fjerne markeringen. Du kan også velge ’Ingen markering’ hvis du ikke vil ha en måltidsmarkering og måltidstype lagt til denne målingen
 5. Trykk ’Lagre’ når du er ferdig med markeringen
 6. Redigeringsskjerm vises, slik at du kan legge detaljer til målingen for eksempel et bilde, notat, aktivitet, måltid eller medisiner
 7. Klikk på Ferdig for å lagre den manuelle målingen

Du kan endre blodsukkerverdier som er angitt manuelt, men ikke de som er automatisk synkronisert fra måleren.

For å gjøre dette, trykk på målingen i Mine Målinger. Her kan du legge til tilleggsinformasjon som for eksempel et bilde, aktivitet eller medisiner. Med Redigeringsskjermen åpen, trykker du på blodsukkerverdi på nytt for å legge en måltidsmarkering til målingen.

 1. Finn manuelle måleresultat i Mine målinger
 2. Sveip mot venstre over målingen og trykk på den røde ’Slett’ knappen

Merk at du kan endre blodsukkerverdier som er angitt manuelt, men ikke de automatisk synkroniserte fra måleren.

Funksjoner i appen: Måltidsmarkering

Disse symbolene er måltidsmarkering. Måltidsmarkeringer lar måleren og appen sammenligne blodsukkerresultater mot et tilhørende målområde, og hjelper deg å se hvordan ulike måltider påvirker blodsukkeret. Du kan velge den aktuelle markeringen på måleren eller appen hver gang du utfører en blodsukkermåling. Det finnes tre varianter av eplesymbolet:


Fastende Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkeret etter ca. 8 timer uten å ha spist eller ha drukket sukkerholdig væske.

Før-måltid Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkeret innen 1 time før et måltid

Etter-måltid Måltidsmarkering
Velg dette hvis du måler blodsukkeret innen 2 timer etter første munnfull av et måltid.

Appen deler dagen i tidsperioder for frokost, lunsj, middag og over natten. Dette kan du endre som du vil, for å passe din egen timeplan. For enkelthets skyld forhåndsvelger appen en måltidstype for deg, basert på da du utførte målingen og hvor den tilhører i tidsperioden.

Funksjonen måltidsmarkering er alltid tilgjengelig i appen. Hvis du slår av måltidsmarkering i måleren, kan blodsukkermålinger bare markeres som Før måltid, Etter måltid eller Fastende når du er i appen.

Hvis du lar innstillingen ’spør meg’ i Måltidsmarkering være på i appen, vises måltidsmarkeringsskjermen automatisk hver gang en blodsukkermåling er synkronisert fra måleren.

 1. Åpne appen og trykk på blodsukkerresultatet oppført i Mine Målinger
 2. Når redigeringsskjermen vises, trykker du på blodsukkerresultatet igjen for å åpne måltidsmarkeringsskjermen. Du kan endre eller legge til en måltidsmarkering og en måltidstype fra denne skjermen

ELLER

 1. Åpne appen og trykk på blodsukkerresultatet oppført i Mine målinger
 2. Når redigeringsskjerm vises, trykker du på Måltids-ikonet og deretter på ’Måltidsmarkering’. Du kan endre eller legge til en måltidsmarkering og en måltidstype fra denne skjermen
  Merk: Hvis du endrer måltidsmarkering på et blodsukkerresultat, vil det bli sammenlignet mot et annet målområde og kan endre farge basert på det nye målområdet.
 1. Finn blodsukkermålingen i Mine målinger og trykk på den
 2. Når redigeringsskjermen åpnes og du tidligere ikke har markert målingen, vil skjermen for måltidsmarkering automatisk åpnes. Hvis du tidligere har markert det, trykker du på resultatet igjen eller bruk måltidsmarkeringsknappen under fanen Måltid for å legge til eller endre måltidsmarkeringen og måltypen. Merk: Du kan trykke på en måltidsmarkering eller måltidstype for å fjerne den. Du kan trykke på "Ingen markering" hvis du ikke vil ha en måltidsmarkering og måltid vedlagt dette resultatet.
 3. Klikk på ’Lagre’ når du er ferdig med måltidsmarkering
 4. Rediger skjermbilder slik at du kan legge detaljer til målingen som for eksempel et bilde, notat, aktivitet, måltid eller medisiner
 5. Trykk Ferdig for å lagre blodsukkerresultatet
 1. Gå til: Hovedmeny > Innstillinger > App preferanser
 2. Slå av alternativet ’Spør meg om måltidsmarkering’

Funksjoner i appen: Påminnelser

Du kan velge å sette opp påminnelser basert på tid, blodsukkerresultat, eller bli påminnet å ta medisiner ved et blodsukkernivå. I tillegg har du muligheten til å sette opp en påminnelse så snart en Før måltidsmåling synkroniseres til appen.
For å sette opp en påminnelse går du til:
Hovedmeny > Mine påminnelser

 1. Trykk ’+’ i øvre høyre hjørne av appen
 2. Følg instruksjonene på skjermen

Slik sletter du en engangspåminnelse:

 1. Gå til: Hovedmeny > Mine påminnelser
 2. Trykk ’X’ på bunnen av skjermen som viser nedtellingstiden

Slik sletter du en gjentakende påminnelse:

 1. Gå til: Hovedmeny > Mine påminnelser
 2. Sveip til venstre på varselet og trykk på den røde ’Slett’ -knappen

For å deaktivere en påminnelse midlertidig:

 1. Gå til: Hovedmeny > Mine påminnelser
 2. Trykk på til/fra knappen for å slå den av og den blir hvit

Funksjoner i appen: Påminnelsesplaner

Du kan bruke Påminnelsesplaner-funksjonen til CONTOUR™ DIABETES appen for å sette opp en rekke påminnelser før du ser din lege, eller for å hjelpe deg med å forbedre regelmessigheten til dine målinger. For å gjøre dette, åpner du appen og går til:

Hovedmeny > Påminnelsesplaner

 1. Trykk på den type Påminnelsesplanerplan du ønsker å bruke
 2. Klikk på ’Fortsett til oppsett’, og fyll inn informasjon
 3. Klikk på ’Lagre’ når du er ferdig

Påminnelsene du har satt vises til samme tid hver dag over en periode. Du kan også sette opp en engangs påminnelse om å teste etter en Før måltids måling. Påminnelsesplaner-funksjonen er en rekke fastsatte påminnelser over en angitt tidsperiode, laget for å hjelpe deg med å håndtere et mønster i blodsukkermålinger eller for å forberede deg til et besøk med helsepersonell.

Funksjoner i appen: Synkronisere tid og dato mellom måler og app?

Hvis du har automatisk synkronisering av dato / klokkeslett aktivert i CONTOUR DIABETES appen, vil den automatisk oppdatere CONTOUR® NEXT ONE måleren med dato og klokkeslett.

Hvis du ikke har slått på denne funksjonen i førstegangsoppsettet av appen, gå til: Hovedmeny > Innstillinger > app preferanser

Trykk på ’Synk tid og dato’ for å slå den på.

 1. Du må slå på automatisk synkronisering av dato og tid.
 2. I appen går du til: Hovedmeny > Innstillinger > App preferanser
 3. Slå på ’Synk tid og dato’. Målerens tid og dato vil alltid synkroniseres automatisk med appen.
 1. Slå på måleren
 2. I appen går du til: Hovedmeny > Innstillinger > Mine målere og velg måleren du ønsker å synkronisere
 3. Trykk ’Tid og dato Synk’
 4. Trykk på ’Synkroniser nå’

Hvis du ikke har aktivert automatisk tid/dato synkronisering i CONTOUR DIABETES app preferanser, vil målerens tid og dato ikke bli oppdatert med mobilenhetens, med mindre du gjør en manuell synkronisering.
Slik angir du automatisk synkronisering av tid / dato mellom måleren og mobilenheten:

 1. Gå til: Hovedmeny > Innstillinger > app preferanser
 2. Slå på Synk av målerens tid og dato

Funksjoner i appen: Målområder

Ja. Selv om målområdene kan ha blitt bekreftet på CONTOUR® NEXT one måleren, kan du kun endre dem fra

CONTOUR™ DIABETES appen. Du kan gjøre det når som helst ved å gå til:

Hovedmeny > Målområder

Hver gang du kobler måleren til appen, blir måleren oppdatert med appens målområder om de har blitt endret.

Du bør snakke med lege eller sykepleier før du setter opp eller endrer målområdet.

Ja. Du kan endre målområder fra appen når som helst ved å gå til:

Hovedmeny >Målområder

Du kan endre de høye og lave verdiene for dine Før måltid (samme som Fasting) og Etter måltid (samme som Totalt) målområdene når du skyver deleren opp eller ned. Du kan også bruke ’+’ eller ’-’ for å angi verdien.

Du bør snakke med lege eller sykepleier før du setter opp eller endre målområdet.

I appen, gå til: Hovedmeny > Innstillinger > Målområder. Deleren for kritisk Høy har en gul ramme. Dette er den høyeste blodsukkerverdien du kan stille. Kritisk lav Håndtaket har en rød ramme. Dette er den laveste verdien du kan stille. Skyv deleren opp eller ned for å endre de kritiske verdiene. Du kan også bruke ’+’ eller ’-’ for å flytte en verdi opp eller ned.
Du bør snakke med lege eller sykepleier før du setter opp eller endrer kritisk høye / lave innstillinger.

Du har sannsynligvis ikke synkronisert (tilkoblet) måleren med appen siden du sist endret målområdene i appen. For å synkronisere måleren med appen:

 1. Slå på måleren og sørg for at det er i nærheten av din mobile enhet
 2. Kontroller at Bluetooth® innstillingen på den mobile enheten er slått på

CONTOUR™ DIABETES appen skal nå være i stand til å synkronisere data med CONTOUR® NEXT ONE måleren og oppdatere målområdet.

Dine målere kan ha ulike målområder, men dette er ikke anbefalt. Dine målere bør holdes synkronisert med appens målområde. Tilknyttete CONTOUR® målere blir oppdatert med de nyeste målområdene når de kobles til appen.

Så fort du parer CONTOUR® NEXT ONE måleren til CONTOUR DIABETES appen vil du være i stand til å legge en måltidsmarkering til en blodsukkermåling. Siden hver måltidsmarkering vurderes mot et tilknyttet målområde, vil de nye områdene knyttet til hver måltidsmarkering bli tilgjengelig for deg å se.

Det fastende målområdet er alltid forhåndsinnstilt til å være det samme som Før måltid målområde, og disse verdiene kan endres i appen. Måleren viser et annet fastende målområde fordi den har en fastende måltidsmarkering knyttet til den.

Din CONTOUR SKY konto

Når du åpner CONTOUR DIABETES appen for første gang, blir du bedt om å opprette en CONTOUR SKY konto.

For å opprette en konto fra førstegangsoppsettet i appen, følg instruksjonene på skjermen.

 1. Når du blir spurt om en CONTOUR SKY ID, skriv inn din e-postadresse. Du bør bruke en personlig e-postadresse du sjekker ofte
 2. Deretter må du svare på en rekke spørsmål, som brukes til å opprette en seksjon kalt Om meg. (Om meg delen kan redigeres etter opprettelse av kontoen og kan finnes under Min profil i menydelen av appen
 3. Verifiser kontoen ved å klikke på linken sendt til deg av CONTOUR DIABETES Solutions
 4. Trykk ’Fortsett’ på app-skjermen

Hvis du har brukt CONTOUR  DIABETES appen i gjestemodus og ønsker å opprette en konto:

 1. Gå til: Innstillinger > Opprett en konto
 2. Følg instruksjonene på skjermen
 3. Verifiser kontoen ved å klikke på linken sendt til deg av CONTOUR  DIABETES Solutions
 4. Trykk ’Fortsett’ på app-skjermen

Nei, det er best å være pålogget med din appkonto selv når du har lukket appen.

 1. Gå til: Hovedmeny > Innstillinger > Min konto.
 2. Klikk på E-postadresse for å endre den.

Å opprette en CONTOUR SKY konto, vil hjelpe deg å få mest mulig ut av CONTOUR® NEXT ONE måleren ved å låse opp alle funksjonene som appen har å tilby. Følg instruksjonene på skjermen når du åpner programmet for å sette opp en konto. Mobilenheten må være koblet til internett for at dette skal fungere.

Ingen data som kan identifiseres som din, blir delt med en person eller en virksomhet med mindre du velger å dele det med noen, for eksempel din lege, sykepleier eller en omsorgsperson. Du kan se våre retningslinjer for personvern her.

Feilsøking

Måleren og appen må være i nær rekkevidde av hverandre for å holde kontakten. Prøv å flytte måleren og mobilenheten tettere sammen.

Hvis CONTOUR® NEXT ONE måleren ikke kobler seg til CONTOUR DIABETES appen, sjekk at:

 • Måleren er slått på
 • Du har koblet sammen måleren og appen på mobilen
 • Bluetooth® på måleren og mobilenheten er slått på
 • Måleren er nær din mobilenhet

Det er minst to mulige årsaker til denne feilmeldingen:

 1. Nettverksadministratoren har satt proxy eller brannmurrestriksjoner på nettverket
 2. Du er ikke koblet til internett. Kontroller internettforbindelsen og sørg for at mobildatafunksjonen er aktivert i mobilenheten (Merk: internett/databruk avgifter kan forekomme)
  • Snakk med nettverksadministratoren om å tillate tilkobling til CONTOUR® ONE servere fra din mobilenhet
  • Prøv en alternativ internett-tilkobling, for eksempel bytte til mobildata eller koble fra hjemmet ditt. Merk: Internett/databruk avgifter kan forekomme

Ja, det er en Hjelp-seksjon i menyen på appen. For å få tilgang til det, gå til: Hovedmeny > Hjelp

Fra Hjelp-skjermbildet kan du søke på emner ved hjelp av stikkord, eller bla gjennom de kategoriene som vises.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte kundeservice ved å ringe nummeret på baksiden av måleren eller ved hjelp av skjemaet her. Du kan også få tilgang til denne linken via hjelp-delen av appen.

Påminnelsesplaner og Mine mønstre

Du kan benytte funksjonen Påminnelsesplaner for å sette opp en rekke påminnelser, for å se hvordan forskjellige aktiviteter i hverdagen påvirker dine blodsukkerresultater, eller før et besøk hos helsepersonell. For å sette opp en Påminnelsesplan går du til: Hovedmeny > Mine påminnelser.

 1. Trykk på ‘+’ på toppen i høyre hjørne av skjermen
 2. Når du blir bedt om det, velger du Påminnelsesplaner. Skjermbilde for Påminnelsesplaner åpnes så du kan velge hvilken plan som passer din timeplan.

Påminnelser som du har satt vises hver dag til samme tid. Du kan også sette opp en engangs påminnelse for å teste etter en måling tatt ‘før et måltid’. Påminnelsesplaner tillater deg å sette opp faste serier med påminnelser over en bestemt tidsperiode. De er utformet for å hjelpe deg med å administrere et mønster over dine blodsukkermålinger eller for å hjelpe deg å planlegge et besøk hos ditt helsepersonell.

CONTOUR DIABETES appen kan varsle deg om visse mønstre blir oppdaget i dine blodsukkerresultater. Disse blir kalt «mønstre». Appen kan for eksempel oppdage et mønster for høyt blodsukker ved lunsjtider.

 • Se nyttige varsler om Mønstre for dine blodsukkerresultater
 • Lær om mulige årsaker til mønstrene dine
 • Bruk påminnelser for å hjelpe deg med å forbedre mønsteret
 • Følg endringene dine og se hvordan du kan forbedre mønsteret over tid

Du kan velge en eller flere typer mønstre fra Mine Mønstre på hovedmenyen.

Disse forteller appen at du ønsker å bli varslet når denne type mønster blir oppdaget.

For å forandre innstillingen over varsler for mønstre, gå til:

Hovedmeny > Mine mønstre

 1. Trykk “Mer” på toppen i høyre hjørne
 2. Trykk «Mønstervalg»
 3. Velg de mønstrene du ønsker å følge

Når dine blodsukkerresultater forbedrer et mønster du jobber med innen en viss tidsperiode, anses mønsteret som «forbedret». Appen lagrer «forbedrede» mønstre i Mine mønstre > Mønsterhistorikk

CONTOUR™ DIABETES appen trenger minst 14 dager med blodsukkermålinger for å oppdage visse mønstre. Hvis du tester regelmessig og måltidsmarkerer dine målinger med måltider, vil det gjøre det lettere å oppdaget visse mønstre.

Du kan gå ut av et mønster når som helst og flytte den til din mønsterhistorikk. Hvis du får en melding om et mønster som du ikke ønsker å følge, trykk «Nei» når du blir bedt om å sette en påminnelse, og trykke «Ja» når «Flytt til historikk»-valget vises på mønsterskjermbildet.

For å gjøre dette må du gå til: Hovedmeny > Mine mønstre

 1. Trykk på mønstret
 2. Trykk «Flytt til historikk»

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logo, CONTOUR, Second-Chance,og smartLIGHT er varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.

Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.Bluetooth ordmerke, mens logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker her er i henhold til lisens.Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Dato for utarbeidelse: 11.10.2016