Å komme i gang med CONTOUR® NEXT ONE smartmåler og CONTOUR™ DIABETES -app

Oppdag smart blodsukkertesting med CONTOUR® NEXT ONE -måler og CONTOUR™ DIABETES -appen.


Få appen

Å komme i gang

Å måle

La oss se

Kun til illustrasjonsformål. Ikke virkelige pasienter eller helsepersonell.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logo, CONTOUR, Second-Chance,og smartLIGHT er varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.

Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.Bluetooth ordmerke, mens logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker her er i henhold til lisens.Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Dato for utarbeidelse: 11.10.2016