• Image: PLAY

Få appen

Bruksvilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke aksepterer vilkårene. Nettstedet er utviklet av Ascensia Diabetes Care Holdings som også tar hånd om administrasjonen. Vi forbeholder oss retten til å legge ned eller forandre hele eller deler av nettstedet, eller de generelle bruksvilkårene. Merk at vi kan gjøre slike endringer etter eget forgodtbefinnende og uten foregående varsel. Vi må derfor be deg gå gjennom vilkårene på nytt når du besøker nettstedet og legger merke til eventuelle endringer eller tillegg.

Vilkår for bruk av materiale

All informasjon, alle dokumenter og alle illustrasjoner som publiseres på nettsiden, tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Det er tillatt å bruke materialet under forutsetning av at det angis en opphavsrettsnotis på alle kopier, at informasjonen kun benyttes til personlig bruk, at den ikke brukes kommersielt, at informasjonen ikke endres på noen måte og at illustrasjonene kun brukes i kombinasjon med tilhørende tekst.

Varemerker og opphavsrett

Alle varemerker i versaler eller markert på annen måte tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller samarbeidspartnere. Uautorisert bruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og utgjør et brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter.

Begrenset ansvar

Ascensia Diabetes Care Holdings AG har satt sammen den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder etter beste evne og med nøyaktighet. Vi arbeider med å utvide og oppdatere informasjonen fortløpende. Formålet med informasjonen på nettstedet er å presentere Ascensia Diabetes Care Holdings AG samt våre produkter og tjenester. Vi gir likevel ingen direkte eller indirekte garantier for at informasjonen er korrekt eller fullstendig. Vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på at informasjonen ha mistet sin aktualitet. Derfor vil vi anbefale at du kontrollerer all informasjon du får fra nettstedet før du bruker den, uansett format. Selv om vi gir råd på dette nettstedet, må du selv kontrollere våre siste råd, særlig sikkerhetsdokumenter og tekniske spesifikasjoner, samt at våre produkter er egnet for visse prosesser og formål. Hvis du vil ha ytterligere råd eller instruksjoner vedrørende våre produkter eller tjenester, ber vi deg kontakte oss direkte.

Brukere av dette nettstedet er klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko. Verken Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller noen tredjepart som skriver eller produserer for nettstedet, kan holdes ansvarlige for skader som følger av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller som følge at av du har stolt på informasjonen på nettstedet.

Eksterne nettsteder/lenker

Dette nettstedet inneholder lenker/referanser til andre nettsteder. Det innebærer ikke at Ascensia Diabetes Care Holdings AG godkjenner innholdet i disse. Ascensia Diabetes Care Holdings AG tar heller intet ansvar for tilgjengeligheten til eller innholdet på slike nettsteder, eller for skade som følge av bruk av innholdet, i hvilken form det enn er. Lenker til andre nettsteder er kun tatt med for nettstedbrukernes bekvemmelighet. Brukerne benytter disse nettstedene for egen risiko.

Personopplysninger

Den som bruker nettstedet, har fullt ansvar for de opplysningene vedkommende sender til Ascensia Diabetes Care Holdings AG, samt for at oppgitte opplysninger ikke utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter. Brukeren gir Ascensia Diabetes Care Holdings AG tillatelse til å lagre disse opplysningene og bruke dem til statistiske formål, eller til andre spesifikke virksomhetsformål om ikke informasjonen innefatter personlige detaljer som går utenom master data eller brukerdata. Ascensia Diabetes Care Holdings AG har rett til å bruke innholdet i slike meldinger, blant annet ideer, oppfinnelser, tegninger, tekniske kunnskaper og ekspertkunnskaper, til alle formål, f.eks. utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og å gjengi slik informasjon og uten begrensninger gjøre den tilgjengelig for tredjepart uten begrensinger.

Internasjonale brukere

Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Det er kun beregnet til bruk i Norge. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. gir likevel ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er riktig også internasjonalt, eller at produkter og tjenester er tilgjengelig med samme utførelse, samme størrelse eller til samme vilkår over hele verden. Når du går inn på nettstedet eller laster ned innhold, ber vi deg huske at det er ditt eget ansvar at du opptrer i tråd med gjeldende lovgivning der du befinner deg.

Salg av Ascensia Diabetes Care Holdings AG-produkter

Våre produkter selges i samsvar med den siste versjonen av våre generelle vilkår for salg og leveranse.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logo, CONTOUR, Second-Chance,og smartLIGHT er varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.

Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.Bluetooth ordmerke, mens logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker her er i henhold til lisens.Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Dato for utarbeidelse: 11.10.2016