• Image: PLAY

Få appen

Imprint

Ansvarlig utgiver

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker
Postboks 323, 1326 Lysaker

Tlf.: +47 67 12 28 00

Org.nr: NO 915 642 888

Copyright© Ascensia

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logo, CONTOUR, Second-Chance,og smartLIGHT er varemerker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.

Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke tilhørende Apple Inc.Bluetooth ordmerke, mens logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker her er i henhold til lisens.Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

Dato for utarbeidelse: 11.10.2016